Thanh toán Lệ Phí Nhập Cư $165 USCIS

T

T$

Guest
#1
Bấm vào đây để xem Bản pdf gốc của Sở di trú

Nếu quý vị đang nhập cư vào Hoa Kỳ và sẽ được tiếp nhận là thường trú nhân hợp pháp, quý vị phải thanh toán Lệ Phí Nhập Cư USCIS là $165. Quý vị hãy thanh toán khoản phí này qua mạng bằng Hệ Thống Điện Tử USCIS (USCIS ELIS). Chúng tôi khuyến khích quý vị thanh toán khoản phí này sau khi quý vị nhận được gói visa nhập cư từ Đại Sứ Quán hoặc Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ ở nước ngoài (gồm cả Canada và Mexico) và trước khi quý vị đến Hoa Kỳ. Việc thanh toán trước khi quý vị đến Hoa Kỳ sẽ bảo đảm là quý vị nhận được Thẻ Thường Trú của mình (thường được gọi là Thẻ Xanh) mà không bị chậm trễ.
Lệ Phí Nhập Cư USCIS là gì?
Khoản Lệ Phí Nhập Cư USCIS $165 sẽ bù đắp cho các khoản chi phí của USCIS liên quan đến visa nhập cư do Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ (DOS) cấp tại Đại Sứ Quán và Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ. Khoản lệ phí này sẽ bù đắp cho chi phí giải quyết, đệ trình và duy trì gói visa nhập cư USCIS, cộng thêm với khoản chi phí làm Thẻ Thường Trú.
Vui Lòng Lưu Ý: Lúc này, quý vị phải thanh toán các khoản lệ phí riêng cho DOS và USCIS. Quý vị phải thanh toán lệ phí giải quyết đơn visa nhập cư của quý vị cho DOS và Lệ Phí Nhập Cư USCIS ($165).
Thủ tục thanh toán Lệ Phí Nhập Cư USCIS là gì?
 1. Tham dự cuộc hẹn của quý vị tại Đại Sứ Quán hoặc Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ
 • Nhận bản phân phát giải thích cách thanh toán Lệ Phí Nhập Cư USCIS. Vui lòng giữ tài liệu này cùng với hồ sơ của quý vị vì tài liệu này có thông tin nhập cư cá nhân của quý vị.
 • Trên cùng của bản phân phát, quý vị sẽ thấy:
  • Mã số đăng ký tạm trú ngoại kiều (A-Mã số, sau chữ “A” là 8 hoặc 9 chữ số) và mã số ID Hồ sơ DOS (sau 3 chữ là 9 hoặc 10 chữ số);
  • Với Người Nhập Cư Có Visa Đa Dạng Xổ số (Diversity Visa Immigrants), ID Hồ sơ DOS sẽ có 4 chữ số và theo sau là 2 chữ và tiếp theo là 5 chữ số. • Nhận gói visa nhập cư được niêm phong
 1. Tạo Tài khoản USCIS ELIS trực tuyến
 • Chuyển tới www.uscis.gov/uscis-elis rồi xem lại các nguồn dịch vụ khách hàng USCIS ELIS trực tuyến.
 • Hãy làm theo hướng dẫn để tạo tài khoản trực tuyến.
 1. Thanh toán Lệ Phí Nhập Cư USCIS
 • Sau khi quý vị đã thiết lập được tài khoản USCIS ELIS cho mình, hãy chọn “USCIS Immigrant Fee” (“Lệ phí Nhập cư USCIS”) từ menu thả xuống “Phúc lợi Sẵn dùng" để thanh toán khoản phí $165 của mình qua mạng.
 • Quý vị có thể thanh toán lệ phí cho bản thân và cho mọi thành viên trong gia đình sẽ sống cùng quý vị tại Hoa Kỳ bằng một giao dịch. Khoản phí của mỗi người phải được thanh toán trước khi họ có thể nhận được Thẻ Thường Trú.
 • Cung cấp thẻ Visa, Master Card, American Express, Discover Card hoặc thẻ ghi nợ; hoặc tài khoản nạp tiền và số hiệu lộ trình của ngân hàng Hoa Kỳ.
Điều gì sẽ xảy ra sau khi quý vị đến Hoa Kỳ?
 1. Đến với Gói Visa Nhập Cư của quý vị tại Cửa Khẩu Nhập Cảnh của Hoa Kỳ.
 • Quý vị được Cục Hải Quan và Biên Phòng Hoa Kỳ tiếp nhận vào Hoa Kỳ là thường trú nhân hợp pháp.
2.Nhận Thẻ Thường Trú của quý vị (Mẫu I-551).
 • Sau khi quý vị được tiếp nhận vào Hoa Kỳ, USCIS sẽ tự động xác thực việc thanh toán Lệ Phí Nhập Cư USCIS và sẽ gửi Thẻ Thường Trú qua thư tới địa chỉ quý vị đã cung cấp cho DOS vào thời điểm phỏng vấn để lấy visa nhập cư của quý vị hoặc tới Cục Hải Quan và Biên Phòng Hoa Kỳ vào thời điểm quý vị được tiếp nhận.
 • Nếu quý vị đã thanh toán khoản lệ phí trong USCIS ELIS và chưa nhận được Thẻ Thường Trú trong vòng 30 ngày kể từ ngày được tiếp nhận vào Hoa Kỳ, vui lòng liên hệ với Trung Tâm Dịch Vụ Di Dân Quốc Gia USCIS theo số 1-800-375-5283 (Dịch Vụ Khách Hàng Khiếm Thính TDD: 1-800-767-1833) hoặc quý vị có thể lên lịch hẹn InfoPass với văn phòng địa phương của quý vị để hỏi về hồ sơ của mình. Để lên lịch hẹn InfoPass, hãy truy cập www.infopass.uscis.gov.
 • Nếu quý vị chuyển tới một nơi cư trú khác sau khi quý vị tới Hoa Kỳ, quý vị sẽ cần cập nhật địa chỉ của mình với USCIS:
  • Bước 1: Cập nhật địa chỉ thư tín của quý vị vào USCIS ELIS bên dưới phần “View My Profile” (“Xem Hồ Sơ của Tôi”) trên menu chính;
  • Bước 2: Báo cáo việc thay đổi địa chỉ cho USCIS trong vòng 10 ngày kể từ khi chuyển tới nơi cư trú mới bằng cách hoàn tất Mẫu USCIS AR-11, Thay Đổi Địa Chỉ. Quý vị có thể nạp mẫu AR-11 trực tuyến tại https://egov.uscis.gov/crisgwi/ go?action=coa.Terms hoặc qua thư. Nếu quý vị dùng mẫu Thay Đổi Địa Chỉ Trực Tuyến, quý vị không cần phải nạp Mẫu AR-11 bằng giấy. Để tìm hiểu thêm về AR-11, thủ tục Thay Đổi Địa Chỉ, vui lòng truy cập http://www.uscis.gov/ar-11.
Vui Lòng Lưu Ý: Chúng tôi khuyên bạn nên cập nhật địa chỉ của mình bằng cách đến trực tiếp bưu điện địa phương của Hoa Kỳ hoặc truy cập trực tuyến tại https://www.usps.com/umove. Quý vị sẽ nhận được thông báo xác nhận từ Dịch Vụ Bưu Chính về sự thay đổi địa chỉ của mình tại nơi cư trú mới của quý vị.

Mẹo thanh toán Lệ Phí Nhập Cư USCIS
 • Luật sư, đại diện được công nhận và nhân viên không được phép tạo tài khoản USCIS ELIS đại diện cho quý vị để thanh toán Lệ Phí Nhập Cư USCIS. Chỉ có quý vị, với tư cách là người nhập cư, mới có thể mở tài khoản USCIS ELIS và thanh toán khoản lệ phí được yêu cầu để nhận được Thẻ Thường Trú.
 • Nếu A-số ít hơn 9 chữ số, hãy chèn số 0 sau chữ “A” và trước chữ số đầu tiên để tạo ra một số có 9 chữ số (ví dụ: “A12345678” sẽ trở thành “A012345678”).
 • Quý vị chỉ có thể cập nhật địa chỉ của mình trong USCIS ELIS sau khi quý vị đã tạo tài khoản USCIS ELIS và thanh toán Lệ Phí Nhập Cư USCIS.
 • Không dùng phím “Back” (“Lùi”) của máy tính để điều hướng khi thanh toán lệ phí. Điều này có thể gây ra lỗi. Thay vào đó, hãy dùng phím điều hướng trong USCIS ELIS để di chuyển tiến và lùi.
 • Chỉ bấm nút “Submit Payment” (“Nạp Lệ Phí”) một lần cho mỗi lần thanh toán lệ phí. Nếu bạn bấm nút này quá một lần, bạn có thể thanh toán khoản lệ phí này nhiều lần.
 • Quý vị phải thanh toán Lệ Phí Nhập Cư USCIS trực tuyến thông qua USCIS ELIS. USCIS sẽ không chấp nhận các khoản thanh toán qua thư.
 • In ra một bản sao giao dịch và biên nhận thanh toán để lưu vào hồ sơ của quý vị.
Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không thể thanh toán Lệ Phí Nhập Cư USCIS của mình trước khi đến Hoa Kỳ? Nếu không có hồ sơ về việc thanh toán trong USCIS ELIS sau khi tiếp nhận quý vị vào Hoa Kỳ, USCIS sẽ gửi Yêu Cầu Thanh Toán cho quý vị, yêu cầu này sẽ có hướng dẫn về việc thanh toán khoản lệ phí của quý vị. Vui lòng lưu ý rằng quý vị sẽ không nhận được Thẻ Thường Trú cho tới khi quý vị thanh toán xong khoản Lệ Phí Nhập Cư USCIS.
Làm thế nào tôi biết được liệu mình có phải thanh toán lệ phí hoặc liệu mình có được miễn thanh toán khoản lệ phí?
Các cá nhân đã được DOS phát hành visa nhập cư và đang nạp đơn để được tiếp nhận vào Hoa Kỳ cần thanh toán khoản lệ phí này trừ khi họ được miễn trừ. DOS sẽ thông báo cho quý vị nếu quý vị được miễn thanh toán khoản lệ phí này. Những người nhập cư sau đây thường được miễn thanh toán lệ phí nhập cư:
 • Trẻ em đã vào Hoa Kỳ theo chương trình con nuôi Orphan hoặc Hague (Mồ Côi hoặc Công Ước Hague);
 • Người nhập cư đặc biệt là người I-rắc và Afghanistan;
 • Cư dân tái nhập cảnh (SB-1s); và
 • Cá nhân được phát hành visa K.
Điều gì xảy ra nếu tôi không thanh toán khoản lệ phí này?
USCIS sẽ không phát hành Thẻ Thường Trú cho tới khi quý vị thanh toán xong Lệ Phí Nhập Cư USCIS. Sau khi đã thanh toán xong lệ phí, USCIS sẽ giải quyết Thẻ Thường Trú cho quý vị. Sau khi tới Hoa Kỳ, quý vị sẽ được đóng dấu vào hộ chiếu vốn công nhận tình trạng thường trú của quý vị trong vòng một năm. Khi con dấu này hết hạn, quý vị cần phải sở hữu Thẻ Thường Trú làm bằng chứng cho tình trạng trường trú nhân hợp pháp của mình.
USCIS ELIS là gì?
USCIS ELIS là hệ thống di trú dựa trên tài khoản trực tuyến được đơn giản hóa. Qua USCIS ELIS, khách hàng có thể xem các yêu cầu quyền lợi, nhận thông báo điện tử về các quyết định và thông tin cập nhật về trạng thái hồ sơ theo thời gian thực. USCIS ELIS cho phép người nạp đơn:
 • Thiết lập và quản lý tài khoản của họ một cách thuận tiện và an toàn;
 • Nạp đơn và nhận tài liệu trợ giúp dưới hình thức điện tử;
 • Tiếp nhận và trả lời thông báo và quyết định dưới hình thức điện tử;
 • Thanh toán trực tuyến; và
 • Truy nhập thông tin theo thời gian thực về trạng thái hồ sơ của họ.
Để Biết Thêm Thông Tin
Để biết thêm thông tin về Lệ Phí Nhập Cư USCIS, vui lòng truy cập www.uscis.gov/ImmigrantFeewww.uscis.gov/uscis-elis.