Nguyễn Du (1765-1820)

   
  Vài hàng giới thiệu tác giả và tác phẩm    
  1-38 Trăm năm trong cõi người ta ...
39-132 Lễ là tảo mộ, hội là Ðạp Thanh ...
133-170 Người quốc sắc, kẻ thiên tài ...
171-242 Trăm năm biết có duyên gì hay không ...
243-368 Của tin, gọi một chút này làm ghi ...
369-568 Khúc đâu Tư mã Phượng cầu ...
569-692 Tiếng oan dậy đất, án ngờ lòa mây ...
693-776 Thôi thôi ! Thiếp đã phụ chàng từ đây ...
777-948 Thương gì đến ngọc, tiếc gì đến hương ...
949-1054 Tú Bà chực sẵn bên màn ...
1055-1198 Hỏi ra mới biết rằng chàng Sở Khanh ...
1199-1274 Sớm đưa Tống Ngọc, tối tìm Tràng Khanh ..
1275-1472 Lấy lâm họ Thúc, cũng nòi thư hương ...
1473-1526 Vầng trăng ai xẻ làm đôi ...
1527-1704 Con quan Lại Bộ tên là Hoạn Thư ...
1705-1788 Khuyển, ưng đã đắt mưu gian ...
1789-1884 Ðĩa dầu vơi, nước mắt đầy năm canh ...
1885-1992 ái ân ta có ngần này mà thôi ...
1993-2084 Canh khuya thân gái dặm trường ...
2085-2164 Chém cha cái số hoa đào ...
2165-2288 Họ Từ, tên Hải, vốn người Việt Ðông ...
2289-2450 Giữa đường dẩu thấy bất bằng mà tha ...
2451-2502 Có quan tổng đốc trọng thần ...
2503-2564 Thấy Từ còn đứng giữa trời trơ trơ ...
2565-2648 Lạ cho mặt sắt cũng ngây vì tình ...
2649-2736 Bên mình chỉ thấy Giác Duyên ngồi kề ...
2737-2836 Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông ...
2837-2966 Mấy sông cũng lội, mấy ngàn cũng qua ...
2967-3060 Này chồng, này mẹ, này cha ...
3061-3240 Ðem tình cầm sắt đổi ra cầm cờ ...
3241-3254 Mua vui cũng được một vài trống canh ...
 
       
  Tài Liệu Tham Khảo:    
 
 • Nguyễn Du Toàn Tập (I, II), NXB Văn Học, Hà Nội, 1996.
 • Ðoạn Trường Tân Thanh Khảo Lục, Vũ Văn Kính & Bùi Hữu Sũng, Vạn Lợi „n Quán, Sài Gòn, 1971.
 • Kiều, Bùi Kỷ & Trần Trọng Kim
 • Thúy Kiều Truyện Tường Chú, Chiêm Vân Thị & Lê Mạnh Liêu
 • Truyện Kiều, Nguyễn Thạch Giang & Lương Văn Giang
 • Truyện Kiều Chú Giải, Vân Hạc Lê Văn Hòe
 • Kim Túy Tình Từ, Phạm Kim Chi
 • The Tale of Kieu, Huỳnh Sanh Thông
 • Kim Vân Kiều, Nguyễn Văn Vĩnh
 • Từ Ðiển Truyện Kiều, Ðào Duy Anh
 • Kim Vân Kiều, Thanh Tâm Tài Nhân; do Nguyễn Ðình Diệm dịch.
 • Thơ Vịnh Kiều, Nguyễn Văn Y sưu tập.
 • Chữ Nghĩa Truyện Kiều, Nguyễn Quảng Tuân.
 • Phê Bình, Bình Luận Văn Học -- Nguyễn Du, nhiều tác giả
 • Thế Giới Thi Ca Nguyễn Du, Nguyễn Ðăng Thục
 • Chân Dung Nguyễn Du, nhiều tác giả
 • Tìm Hiểu Phong Cách Nguyễn Du trong Truyện Kiều, Phan Ngọc
 • Truyện Kiều và Chủ Nghĩa Hiện Thực, Lê Ðình Kĩ
 • Ðọc lại Truyện Kiều, Vũ Hạnh
 • Việt Nam Văn Học Sử Yếu, Dương Quảng Hàm
 • Ðại Nam Liệt Truyện, Quốc Sử Quán nhà Nguyễn